Een domme vraag is het tegenovergestelde van God; veel mensen denken dat het niet bestaat, terwijl dat wel degelijk het geval is. Daarom behandel ik er elke dinsdag eentje. Een domme vraag dan hè, niet een God. Hoewel de domme vraag van deze dinsdag er wel mee te maken heeft:

Hoe wisten de mensen die leefden in 500 voor Christus precies wanneer Jezus geboren zou worden?

Je kunt je voorstellen dat dat nogal raar is… als je bijvoorbeeld in 500 voor Christus zou leven en de jaarwisseling zou daar zijn, zou het ineens 499 voor Christus zijn. Beetje raar: ben je een jaar verder, gaat er voor je gevoel een jaar af, omdat je aan het aftellen bent. Daarbij komt: wie is Jezus Christus en wat heeft hij in godsnaam te maken met onze jaartelling?

We tellen onze jaren, maanden en dagen volgens de Romeinse kalender en deze werd in de huidige vorm pas 400 na Christus ingevoerd. Toen wisten we dus allang wie Jezus Christus was. Maar in het jaar daarvoor werd er geteld vanaf de oprichting van Rome, ook wel “Ab urbe condita”, of AUC. Vanaf ongeveer 400 jaar na de geboorte van Christus gingen we tellen vanaf de geboorte van Christus. Bij het overzetten hiervan zijn overigens flink wat rekenfouten gemaakt, zoals het foutief tellen van Romeinse cijfers en het vergeten van het jaar 0. Dom prutswerk, waardoor we nu niet precies weten wanneer Jezus Christus eigenlijk was geboren. Maar dat boeit ook niet, want hij is zeg maar fictief.

De Romeinse kalender telde overigens destijds eerst 10 maanden, waarvan maart (naar Mars) de eerste was en september, oktober, november en december respectievelijk de 7e, 8e, 9e en 10e. Daarin vind je dus de Latijnse benamingen voor die getallen terug: septem, octo, novem, decem. De maanden juli en augustus heten eerst Quintilis en Sextilis, maar zijn later vernoemd naar Julius Caesar en Augustus.