Vandaag weer een domme vraag! Is onvruchtbaarheid erfelijk?

Biologische eigenschappen worden erfelijk genoemd, als ze over worden gedragen van ouder op kind. Voor de meeste eigenschappen geldt in dat geval dat het ofwel van de vader, ofwel van de moeder over wordt gedragen – er zijn immers niet veel andere mogelijkheden. Erfelijke factoren die meespelen in voortplanting zijn bijvoorbeeld kwaliteit van het sperma.⁣

Onvruchtbaarheid is dus zeker erfelijk. Want als een persoon onvruchtbaar is, zal deze geen kinderen krijgen die wél vruchtbaar zijn. De onvruchtbaarheid wordt dan overgedragen van vader/moeder naar ongeboren kind. ⁣

Het antwoord is dus: ja. Onvruchtbaarheid is erg erfelijk.⁣

Heb jij ook een domme vraag, maar laat het slimme antwoord vooralsnog op zich wachten? Laat het weten op Twitter of Instagram!